Algemene Voorwaarden Masseurromeo.nl

 

Algemeen

1. Massage bij je thuis verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling te ondergaan. Massage bij je thuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen.

 

Intake en uw gezondheid

2. Indien u sprake heeft van medische klachten, in behandeling bent bij een arts of specialist, of medicijnen gebruikt die het reactievermogen beïnvloeden, dient u dit vooraf door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot uw gezondheid.

 

Contra-indicaties

3. Contra-indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absoluut) of gedeeltelijk (relatief) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Voorafgaand aan elke massage zal een korte intake worden afgenomen om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden. Let wel, indien Massage bij je thuis niet volledig of verkeerd wordt geïnformeerd, kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde massage.

- Absolute contra-indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, psoriasis (bij open wonden), kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antipsychotica, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting, en (voorgenomen) zwangerschap.
- Relatieve contra-indicaties: open wonden, zwangerschap, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen.
- Elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs is uitgesloten.

 

Privacy

4. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Aansprakelijkheid

5. Massage bij je thuis is te allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen en/of letsel van de massage die gegeven wordt en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische en/of andere kosten die hieruit voortvloeien. Massage bij je thuis is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Verantwoordelijkheden dame 18 jaar en ouder

6. De klant zal een geschikte ruimte van minimaal 3x3 meter en een eigen douche voor de massage ter beschikking stellen om de diensten uit te kunnen voeren en bij voorkeur te beschikken over een tweepersoonsbed.
7. Hygiëne en respect staan bij Massage bij je thuis hoog in het vaandel. Ik verwacht dat u daar zorg voor zal dragen.
8. Om optimaal te kunnen genieten van uw massage is het prettig om uw mobiele telefoon uit te schakelen of op stil te zetten.

 

Annulering

9. Annulering van een opdracht is mogelijk tot 24 uur voor aanvang, telefonisch, via WhatsApp of per e-mail. Hierna worden de reeds gemaakte kosten, zoals resikosten, hotelkamer, etc volledig in rekening gebracht.

10. Massage aan de deur heeft het recht dame van 18 jaar en ouder te weigeren. Dit kan zonder opgaaf van reden.

Kosten voor Dienstverlening

11. Tenzij anders overeengekomen, is de dame verantwoordelijk voor het betalen van een vaste vergoeding van €70,- voor brandstofkosten en eventuele bijkomende kosten, zoals parkeerkosten van de masseur, bij de levering van de dienst “Massage aan de deur”.

Aard van de Dienstverlening

12. Bij de erotische massage die door Masseur Romeo wordt aangeboden, is het belangrijk op te merken dat de dienst uitsluitend gericht is op het bevorderen van ontspanning, wellness en welzijn van de dame 18 jaar en ouder. Deze dienst omvat géén seksuele handelingen of activiteiten. de dame word vriendelijk verzocht te begrijpen dat enige vorm van seksuele interactie of intimiteit niet inbegrepen is in de aard van de erotische massage, en dat de dienst uitsluitend uitgevoerd wordt binnen wettelijke en ethische grenzen. Masseur Romeo behoudt zich het recht voor om de dienst te weigeren aan iedereen die de grenzen van respect en professionaliteit overschrijdt.

Vergoeding en Wederzijds Opgebouwde Spanning

13.De vergoeding voor Masseur Romeo en de dames van 18 jaar en ouder komt overeen met de wederzijds opgebouwde spanning tijdens de geleverde dienst. Het begrip van deze wederzijdse ervaring vormt een essentieel aspect van de dienstverlening en de vergoeding.


Vrijwillige basis

14. Het is van het grootste belang om te benadrukken dat deze massage volledig (niet zakelijk) op vrijwillige basis is en verwacht dat de wensen en grenzen wederzijds gerespecteerd zullen worden.

 

Door gebruik te maken van de diensten van Masseur Romeo op de website masseurromeo.nl verklaart u akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Masseur Romeo behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. "Geniet van een professionele massage in het comfort van uw eigen hotel suite voor gezondheid en ontspanning. Houd er rekening mee dat dit geen seksuele dienst is en ongepaste oproepen zullen worden gemeld.

 

Masseur Romeo